Снято с производства: NIN-832-V10IPS FLEXIDOME HD 1080p30 VR 10-23 IVA SMB